CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DIRIGIDES A EMPRESES PER A LA REALITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS MUSICALS AMB REPERCUSSIÓ TURÍSTICA A LA CIUTAT D’ALACANT. BOP 28/11/2022

Convocatòria de subvencions dirigides a empreses per a la realització d’esdeveniments musicals amb repercussió turística a la ciutat d’Alacant. BOP: 28/11/2022
Termini de presentació de sol·licituds, amb justificants de les despeses realitzades i els comprovants dels pagaments: El procediment s’iniciarà prèvia sol·licitud dels interessats presentada dins del termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP d’Alacant.

Data de publicació en el BOP: 28/11/2022

Últim dia per a la presentació de sol·licituds que hauran d’anar acompanyades de justificants de les despeses realitzades i els comprovants de pagaments: 09/12/2022  23.59 hores

Fullscreen Mode

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Fullscreen Mode