Aprovació de l’Acord de Col·laboració entre el Patronat Municipal de Turisme i Platges de l’Excm. Ajuntament d’Alacant i RENFE Viatgers Societat Mercantil Estatal, S. A per a la promoció conjunta dels serveis de  transport en ferrocarril de Renfe Viatgers i la promoció d’Alacant com a destinació turística i de negocis.

 

  • Tipus de conveni: Amb persones o ens de dret privat
  • Àmbit: Turisme
  • Àrea, servei o regidoria: Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant

 

Entitats amb què se subscriu: RENFE Viatgers Societat Mercantil Estatal, S. a

Data de subscripció: 17 de gener de 2022

Parts que subscriuen: 
La Presidenta Delegada del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant, Sra. M.ª del Carmen Sánchez Zamora.
El Secretari de RENFE Viatgers Societat Mercantil Estatal, S. A,  Sr. Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas.

Termini de vigència: De 17 de gener de 2022

Data d’ extinsió: 31 de desembre del 2022

ALTRES AJUDES I CONVENIS

 

Conveni de col·laboració entre el Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Alacant per al desenvolupament i execució del programa Bono Gastronòmic Alacant 2023

Conveni de col·laboració entre el Patronat Municipal de Turisme i Platges d'Alacant i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Alacant per al desenvolupament i execució del programa Bono Gastronòmic Alacant 2023 D'una part, el Patronat Municipal...

read more

Convocatòria del I Premi de Periodisme Turístic d’Alacant

CARACTERÍSTIQUES SOBRE LA PRESENTACIÓ DE LES PUBLICACIONS: Es podran presentar treballs la difusió dels quals estiga compresa entre el 01 de gener i el 31 de desembre de 2023. El termini per a la inscripció de candidatures s'iniciarà el dia de la publicació de la...

read more

Edicte: Bono gastronòmic 2023

Edicte: Bono Gastronòmic 2023 APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROGRAMA BONO GASTRONÒMIC ALACANT 2023 DEL MUNICIPI D'ALACANT PER A INCENTIVAR ELS CONSUMS EN LA RESTAURACIÓ DEL MUNICIPI I APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT...

read more