ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ DE BLOCS I APARTAMENTS TURÍSTICS D’ALACANT, L’ASSOCIACIÓ D’HOTELS D’ALACANT, L’ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS MUSICALS D’ALACANT I EL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME I PLATGES D’ALACANT.

Tipus de conveni: Amb persones o ens de dret privat
Àmbit: Turisme
Àrea, servei o regidoria: Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant
Entitats amb què se subscriu: 

  • Associació de blocs d’apartaments turístics d’Alacant
  • Associació Provincial d’Hotels d’Alacant
  • Associació de Promotors Musicals d’Alacant

Data de subscripció: 14 d’Abril de 2021

Parts que subscriuen:

  • La Presidenta Delegada del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant, Sra. María del Carmen Sánchez Zamora.
  • La Presidenta de l’Associació Provincial d’Hotels d’Alacant, Sra. Victoria Puche Francés
  • El President de l’Associació Provincial de Promotors Musicals de la Província d’Alacant, Sr. Eduardo Díez *Escámez
  • El President de l’Associació de Blocs d’Apartaments Turístics d’Alacant *ABATUR, Sr. Daniel *Elman

Termini de vigència: De 14 d’Abril de 2021 fins a 31 de Desembre de 2021
Data d’ extinció: 31 de Desembre de 2021

ALTRES CONVENIS 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ, ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I EL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME I PLATGES D’ALACANT, O.A., PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ I MÀRQUETING TURÍSTIC EN EL MUNICIPI D’ALACANT, DURANT L’ANY 2021

  [tnc-pdf-viewer-iframe file="https://www.alicanteturismo.com/wp-content/uploads/2021/11/8.2.-Convenio-Patronato-Municipal-de-Alicante-Generalitat-Valenciana-2021-firmado-Presidenta-y-GV.pdf" width="100%" height="800" download="true" print="true"...

Acord de Col·laboració entre el Patronat Municipal de Turisme d’Alacant i Movelia Tecnologies S.L., per a la promoció conjunta de la ciutat d’Alacant com a destinació turística a través del transport amb autobús

Tipus de conveni: Amb persones o ens de dret privatÀmbit: TurismeÀrea, servei o regidoria: Patronat Municipal de Turisme i Platges d'AlacantEntitats amb què se subscriu: Movelia Tecnologies S.LData de subscripció: 31 de maig de 2021Parts que subscriuen: La...

Font Resize
Contrast