Anunci pròrroga del termini per a la realització de les accions objecte de la concessió d’ajudes destinades a associacions, entitats sense ànim de lucre, i empreses per a la reactivació d’Alacant com a destinació turística 2021