Edicte: Aprovació de les llistes definitives d’aspirants admesos/as i exclosos/as, per a la provisió com a personal laboral fix, de diverses places vacants, pel torn lliure estabilització concurse del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant

Edicte: Aprovació de les llistes definitives d’aspirants admesos/as i exclosos/as, per a la provisió com a personal laboral fix, de diverses places vacants, pel torn lliure estabilització concurse del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant

Edicte: Aprovació de les llistes definitives d’aspirants admesos/as i exclosos/as, per a la provisió com a personal laboral fix, de diverses places vacants, pel torn lliure estabilització concurse del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant.    ...
Edicte: Llistat provisional d’admesos/as i exclosos/as, per a constituir una borsa d’ocupació temporal de Tècnic/a Superior del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant.

Edicte: Llistat provisional d’admesos/as i exclosos/as, per a constituir una borsa d’ocupació temporal de Tècnic/a Superior del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant.

Edicte: Llistat provisional d’admesos/as i exclosos/as, per a constituir una borsa d’ocupació temporal de Tècnic/a Superior del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant. Veure edicte.pdf ACÍ Fullscreen Mode Veure Convocatòria d'una...
Convocatòria d’una bossa temporal per a cobrir places de tècnic superior en el Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant

Convocatòria d’una bossa temporal per a cobrir places de tècnic superior en el Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant

Informació de les convocatòria: bossa temporal per a cobrir places de tècnic superior en el Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant FASE ACTUAL: Obertura del termini de presentació d’instàncies Torn: lliure Accés: Oposició Termini de...
Edicte: Aprovació de les llistes provisionals d’admesos/as i exclosos/as, per a la provisió com a personal laboral fix, de diverses places vacants, pel torn lliure estabilització concurse del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant.

Edicte: Aprovació de les llistes provisionals d’admesos/as i exclosos/as, per a la provisió com a personal laboral fix, de diverses places vacants, pel torn lliure estabilització concurse del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant.

Fullscreen Mode Veure document.pdf OFERTES D’ OCUPACIÓ   Inici>Edicte: Aprovació de les llistes provisionals d’admesos/as i exclosos/as, per a la provisió com a personal laboral fix, de diverses places vacants, pel torn lliure estabilització concurse del...
Anunci de convocatòria i bases específiques per a cobrir com a personal laboral fix diverses places pel torn lliure d’estabilització concurse corresponents a l’oferta d’ocupació pública 2022. [2023/5920]

Anunci de convocatòria i bases específiques per a cobrir com a personal laboral fix diverses places pel torn lliure d’estabilització concurse corresponents a l’oferta d’ocupació pública 2022. [2023/5920]

Informació de la convocatòria: Auxiliar de Serveis Varis i Platges (1 plaça). Anunci al BOP Anunci al DOGV Anunci al BOE Aquest anunci ha sigut publicat en el BOE (21/07/2023). FASE ACTUAL: Obertura del termini de presentació d’instàncies TERMINI DE...