Acord de Col·laboració entre el Patronat Municipal de Turisme d’Alacant i Movelia Tecnologies S.L., per a la promoció conjunta de la ciutat d’Alacant com a destinació turística a través del transport amb autobús

Acord de Col·laboració entre el Patronat Municipal de Turisme d’Alacant i Movelia Tecnologies S.L., per a la promoció conjunta de la ciutat d’Alacant com a destinació turística a través del transport amb autobús

Tipus de conveni: Amb persones o ens de dret privat Àmbit: Turisme Àrea, servei o regidoria: Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant Entitats amb què se subscriu: Movelia Tecnologies S.L Data de subscripció: 31 de maig de 2021 Parts que subscriuen: La...