CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE I EMPRESES , PER A la REACTIVACIÓ D’ALACANT COM A DESTINACIÓ TURÍSTICA 2021

El termini per a la presentació de sol·licituds començarà divendres 6 d’agost de 2021 a les 9.00 hores i finalitzarà el divendres, 20 d’agost de 2021 a les 23.59 hores.

Fullscreen Mode

Nota aclaridora:

Per a emplenar el tràmit de sol·licitud, respecte a l’interessat principal:

  • Un DNI són 8 dígits + una lletra de control
  • Un NIE és una lletra+ 7 dígits + una altra lletra de control
  • Un NIF és una lletra + 7 dígits + 1 dígit de control

En el cas que la sol·licitud la realitze una associació/entitat sense ànim de lucre, haurà d’introduir primer la lletra que la identifica (G), seguida dels dígits corresponents.