Platges accessibles a Alacant

La ciutat d’Alacant ofereix durant la temporada estival (Juliol-Setembre) un servei de platges accessibles. Aquests serveis estan orientats a acostar les platges d’Alacant al col·lectiu amb diversitat funcional.

Les àrees accessibles en platges d’Alacant compten amb dos tipus de servei: un per a persones amb discapacitat intel·lectual on s’assisteix, s’atén i s’organitzen activitats lúdic-pedagògiques, i un altre servei d’acompanyament i assistència al bany per a persones amb mobilitat reduïda.

Les àrees accessibles es troben situades a les platges de Sant Joan, Postiguet i Saladars-Urbanova.

Serveis Platges Accesibles

En totes les àrees accessibles s’ofereixen de manera gratuïta dos tipus de serveis:

 • Activitats lúdic-pedagògiques per a persones amb discapacitat intel·lectual. Realització de tallers didàctics especialitzats atesos per professionals i dirigits a persones de totes les edats.
 • Servei d’acompanyament i assistència al bany per a persones amb mobilitat reduïda. Ús de crosses i cadires amfíbies.

Tots aquests serveis són gratuïts.

Dotació

 • Zones d’ombra amb passarel·les d’accés d’ample especial, lavabos, dutxes i vestuaris adaptats.
 • Places d’aparcament adaptat.
 • Personal amb àmplia experiència en el tracte amb aquest col·lectiu.

Objectius

 • Servir de respir familiar per als pares i tutors.
 • Omplir un espai de temps d’oci amb activitats enriquidores i que aporten continguts i valors positius per als usuaris/as.
 • Proporcionar els suports necessaris perquè els usuaris/as puguen interactuar amb el mig marítim, aprofitant els recursos i beneficis que aquest pot oferir.
 • Integració social.
 • Servir de pont pedagògic entre el treball que es realitza en els centres educatius i que s’interromp en els mesos d’estiu.
 • Oferir el suport necessari perquè tots els ciutadans, residents o turistes, puguen beneficiar-se de la seua estada a les nostres platges, independentment de la seua capacitat motora o intel·lectual.

On están las platges accessibles

 • Platja de Sant Joan: accés 10, davant l’Oficina de Turisme.
 • Platja del Postiguet: accés 13, zona del Cocó-Estació de la Marina.
 • Platja Saladars-Urbanova: accés 6, davant del lloc de Primers Auxilis.

iBEACH

APP para conocer el estado de las playas de Alicante, así como la radiación solar o la posible presencia de medusas