BONO GASTRONÒMIC: Preguntes freqüents per a empreses

1. Podrà usar-se el bono al meu establiment si no estic adherit?

No.

2. He de donar d’alta diversos establiments en cas de tindre’ls?

Sí.

3. Quins requisits he de complir per a ser un establiment adherit?

Els titulars dels establiments col·laboradors tindran la consideració de Persones físiques o jurídiques del municipi d’Alacant, que desenvolupen una activitat econòmica en el sector de la restauració, es troben d’alta en la data de presentació de la sol·licitud. S’inclouen, autònoms, i aquelles persones físiques o jurídiques d’acord amb les definicions PIME contingudes en l’Annex I, art 2. del Reglament de l’O.E, número 651 de la Comissió de 17 de juny de 2014.

L’establiment on s’exerceix l’activitat es localitzarà en el terme municipal d’Alacant.

L’activitat econòmica s’exercirà en establiment de restauració permanent amb llicència d’activitat o ambiental i s’inclourà en algun dels següents grups, segons la classificació de la llei 14/2010 de 3 de desembre de la Generalitat d’Espectacles Públics, activitats recreatives i establiments públic, així com els grups de l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE):

 • Grup J:
  • 2.8.2, 2.8.5 Restaurants / IAE 671
  • 2,8,3 Cafés, Bars / IAE 673.2
  • 2,8,4 Cafeteries / IAE673.2
 • Grup O:
  • 2.8.6 Saló Lounge/ IAE 671

* Tots els establiments dels grups esmentats anteriorment han de servir menjars I begudes perquè el bono puga ser justificat de manera correcta. No acceptant-se aquells establiments, l’activitat dels quals siga exclusiva de servei de begudes.

4. Només puc participar en el programa de bonos telemàticament?

Sí.

5. He d’entrar a alguna web quan el client vinga pagar?

Sí, a  https://bonoscovid.alicante.es/. És l’enllaç que dona accés als establiments per a:

Abans del consum, comprovar que el bono és vàlid per al seu ús.
En el moment d’emetre la factura, on s’ha d’associar el CIF de l’establiment, el bono i el consum.

És indispensable l’ús de la web per a formar part del programa. NO és una aplicació, és una pàgina web a la qual es pot accedir a través de qualsevol dispositiu digital.

6. He de saber amb anterioritat que la reserva serà pagada amb un bono?

Sí. Han de comunicar-ho els clients a la seua arribada al restaurant. Es recomana preguntar al client si farà ús del bono gastronòmic.

7. He de justificar el pagament d’alguna manera o enviar la factura a alguna entitat?

Sí. Cada vegada que es realitza un consum, l’Ajuntament emetrà un e-mail amb la confirmació del consum del bono utilitzat.

Una vegada finalitzat el programa de bonos, l’Ajuntament remetrà un llistat resum amb els consums i bonos associats a cada establiment.

8. Puc acceptar bonos de diferents persones per a un mateix compte – factura?

Sí. Els bons són acumulatius sense tindre un màxim establit. Sempre tenint que en compte que per al consum del bo s’ha d’efectuar un consum del doble.

Exemple: Per cada 25 € s’ha de realitzar un consum de 50 € en l’establiment d’hostaleria. Serà condició indispensable per a l’acceptació del bono consumir 50 € per cadascun d’ells.

9. Hi ha un mínim per a consumir?

Per a l’utilització del bono gastronòmic Alicante City & Beach de 25 €  s’haurà efectuar un consum del doble. És a dir, per cada 25 € s’haurà de realitzar un consum de 50 € a l’establiment d’hostaleria.

10. Quants bonos puc utilitzar alhora?

Es poden utilitzar tants bonos gastronòmics Alicante City & Beach com es dispose.

 • Exemple pràctic 1: El compte total és de 100 €, quants bonos puc utilitzar? Dos bons.
 • Exemple pràctic 2: El compte total és de 75 €, quants bonos puc utilitzar? Un bo.
 • Exemple pràctic 3: El compte total és de 199 €, quants bonos puc utilitzar? Tres bons.
 • Exemple pràctic 4: El compte total és de 200 €, quants bonos puc utilitzar? Quatre bons.

11. Les persones que obtinguen el bono han de presentar el DNI a l’establiment?

No és obligatori. De qualsevol manera, tots els usuaris tenen el seu DNI associat al bono i reben un e-mail en el qual expressament s’indica que el bono no és transferible.

12. Ha de portar el client el bono imprés?

No és necessari. Pot portar-lo de manera digital.