CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE REACTIVA 2022. BOP 20/04/2022

Termini de presentació de sol·licituds: El procediment s’iniciarà prèvia sol·licitud dels interessats presentada dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP d’Alacant.

Data de publicació en el BOP: 20/04/2022

Últim dia per a la presentació de sol·licituds: 05/05/2022.  23.59 hores

Fullscreen Mode

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Fullscreen Mode