Patronat Municipal de Turisme i Platges Alacant

El Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant és l’organisme autònom municipal encarregat de la promoció i difusió turística de la ciutat com a destinació turística en mercats nacionals i estrangers.

Entre les seues funcions principals es troben; l’assistència a fires nacionals i internacionals de turisme, l’elaboració de fullets i tot tipus de material promocional, les campanyes publicitàries, la col·laboració amb altres entitats públiques i privades en la promoció conjunta de la destinació, els mapes turístics, la pàgina web i altres estratègies que tinguen com a objectiu atreure turistes cap a la ciutat d’Alacant.

Perfil del contractant

El perfil de contractant és un servei que es difon a través d’Internet des de la pàgina web de l’Ajuntament, creat per la Llei de Contractes del Sector Públic (avui art. 53 del text refós de la Llei esmentada, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 3 / 2011, de 14 de novembre), per tal d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació de l’activitat contractual. En el “perfil de contractant” que serà únic per a tot l’àmbit municipal (l’Ajuntament i els seus organismes autònoms), es publicaran els anuncis de les licitacions convocades així com l’adjudicació i la formalització dels contractes, complementant-se de mica en mica la informació disponible al perfil, fent-la extensiva a nous documents, dades i actes administratius relacionats amb la contractació municipal.
També es pot accedir per aquesta via a la informació disponible relativa a Normativa, models i legislació de contractació.

Anar al perfil del Contractant

 

Calle Cervantes 3, Alicante

Patronato Municipal de Turismo y playas de Alicante
C/ Cervantes 3
03002 Alicante. España
Tel: (+34)965 14 34 52
e-mail: ­turism­o@alicanteturismo.com

Adreça

Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant

C/ Cervantes 3
03002 Alacant
Tel: (+34)965 14 34 52
turism­o@alicanteturismo.com

%d bloggers like this: