SICTED i la qualitat en la destinació.

Alacant continua apostant per la qualitat dels establiments i serveis turístics de la ciutat de la mà del SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació) la implantació del qual a la ciutat es va iniciar el 2012.

El Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació és un programa desenvolupat per la Secretaria d’Estat de Turisme, que té com a finalitat la gestió integral i permanent de la qualitat en una destinació turística. L’objectiu principal és aconseguir un nivell de qualitat homogeni en els serveis oferits al turista dins d’eixa destinació, englobant tant els serveis turístics pròpiament  dits com aquells  altres que, sense ser-ho estrictament, contribuïxen a la formació de l’experiència turística en una destinació.

Actualment estan implantant el SICTED en 174 destinacions. Hi ha 3.949 empreses i serveis adherits i 3.715 empreses distingides amb el “Compromís de Qualitat”.

sicted-calidad-turistica-alicante

Objectius fonamentals del SICTED

 • Crear una estructura permanent de gestió i impuls de la qualitat en la destinació.
 • Aplicar uns estàndards  bàsics de qualitat comuna a totes les empreses i serveis turístics, i uns específics dependents del subsector corresponent.
 • Reconéixer l’esforç dels participants en el projecte a través dels distintius  de “Compromís de Qualitat Turística”.

Beneficis de la implantació

PER A L’ESTABLIMENT, ENTITAT O SERVEI:

 • Impulsar la gestió de la qualitat.
 • Millorar el coneixement del client.
 • Disposar d’una Guia de Bones Pràctiques.
 • Millorar el coneixement del sector a què pertany.
 • Augmentar la percepció de fiabilitat del servei per part del client.
 • Disposar d’un Sistema de Reconeixement.
 • Assistència gratuïta en la implantació del sistema.
 • I en última instància, la participació en un projecte d’àmbit nacional, promogut i recolzat per l’Administració General de l’Estat, la FEMP, les comunitats autònomes, les diputacions provincials i els municipis, tots de la mà per intentar incrementar la satisfacció de les persones que visiten les destinacions i aconseguir-ne la fidelització.

PER A LA DESTINACIÓ:

 • Incrementar la implicació dels sectors en els objectius de la destinació.
 • Incrementar la satisfacció dels serveis consumits per part del visitant i de l’habitant.
 • Augmentar la percepció de fiabilitat de l’oferta.
 • Incrementar la coordinació en el sector turístic entre l’àmbit públic i el privat.
 • Millorar el posicionament de la destinació amb la qualitat com  a factor competitiu i diferenciador.

El Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant està molt compromés perquè este projecte siga un èxit a la nostra ciutat, i col·labora amb la Cambra de Comerç de la ciutat en la implicació  dels distints sectors privats, perquè la seua participació  és necessària  per a aconseguir  posicionar-nos tant en mercats nacionals com internacionals com una  Destinació de Qualitat.

 

 

 

%d bloggers like this: